توجه :  متقاضی محترم جهت دریافت گواهی نامه عضویت در ایران کد داشتن تمام شرایط زیر الزامی است .

  • عضویت در ایران کد
  • نداشتن بدهی به مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران (پرداخت به موقع حق اشتراک سالیانه ایران کد)
  • بروز بودن اطلاعات شرکت و آدرس در پرتال ایران کد
  • حداکثر۱ ماه مانده به اتمام دوره عضویت در ایران کد
  • داشتن حداقل ۱ کد کالا

نوع شرکت را انتخاب کنید: