توجه

عضو محترم ایران کد شما می توانید برای دریافت لیست کدهای خود با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود در پرتال ایران کد به آدرس www.irancode.ir پس از ورود در بخش گزارش اطلاعات محصولات ، لیست کدهای خود را دریافت کنید. در صورتیکه برایتان ممکن یا مطلوب نبود فرم زیرا پر نمایید.

 

توجه : جهت ارسال لیست به آدرس ایمیل شما تقاضانامه کتبی در سربرگ شرکت الزامی است .