یکی از الزامات و مجوز های قانونی که یک بازرگان جهت فعالیت در عرصه اقتصادی جهانی نیاز دارد ، الزام به اخذ کارت بازرگانی از سازمان متبوع می باشد. گرچه در سال های پیش در مقطعی بدلیل خلاهای موجود ، عده ای سودجو با اجاره کارت بازرگانی مشکلات فراوانی را برای صاحبان اصلی کارت ، دولت ، بانک مرکزی و نهایتا اقتصاد کشور بوجود آوردند ، ولی خوشبختانه در حال حاضر بدلیل سخت گیرها و نظارت خوبی که در روند صدور کارت بازرگانی اتخاذ گردیده تا حدود بسیار زیادی دست این  عده از افراد بسته شده است . با وجود این سخت گیری ها روند صدور کارت بازرگانی قانون مند تر و البته سخت تر شده است که طی مراحل اداری آن شاید برای برخی از متقاضیان خارج از حوصله باشد . ما با بهره گیری از کارشناسان آشنا به امور ،همراه با شما در طی این مسیر سعی در تسهیل  امور نموده و تا زمان صدور کارت بازرگانی در کنار شما خواهیم بود.در صورت تمایل به همراهی ما می توانید فرم زیر را کامل نموده تا کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.