مدارک مورد نیاز جهت ثبت سفارش کالا:

 • کارت بازرگانی
 • پروفرما (فاکتور خرید کالا) حاوی اطلاعات ذیل:
 • نام و آدرس کامل خریدار کالا ( شماره تلفن / آدرس/ ایمیل )
 • نام و آدرس کامل فروشنده کالا ( شماره تلفن / آدرس/ ایمیل )
 • مشخصات کامل کالای مورد نظر
 • وزن خالص و ناخالص، تعداد و نوع بسته بندی کالا
 • نام کشور ذینفع ( فروشنده ) و نام کشور تولید کننده کالا
 • نام کشور مبدا حمل ، محل بارگیری ، وسیله حمل
  · نام ارز مورد معامله و همچنین نحوه پرداخت وجه کالا
 • نام مرز ورودی و گمرک مقصد
 • امضا و مهر فروشنده کالا و شماره و تاریخ صدور پروفرما