بازار یابی و فروش دو کلمه ی همردیف ولی مستقل از هم می باشند که هر یک ویژگی های جدا ولی  پارامترهای مشترک و مستقل از هم را دارند.این دو رکن از ارکان اصلی هر مجموعه از فعال اقتصادی در هر شخصیتی (حقیقی یا حقوقی) را تشکیل می دهد که نقش بسزایی در موفقیت یا ورشکستگی آن مجموعه خواهند داشت . اطلاع از تفاوت میان بازاریابی و فروش نکته ی  مهمی است زیرا تلفیق زیرکانه ، هنرمندانه  و دقیق بازاریابی و فروش برای رشد و تعالی فعال اقتصادی امری حیاتی به شمار می رود. در واقع بازاریابی پروسه ای منسجم و منظم می باشد که نیازمند  برنامه ریزی دقیق ، اجرا و کنترل همه ی فعالیت ها در کسب و کار است . بازاریاب خریدار و فروشنده را به هم پیوند می دهد . فروش تراکنش میان دو شخص است .تعیین طیف دامنه فعالیت های فروشِ ، ارتباط با مشتری، پیش بینی نیازهای آینده و داشتن استراتژی برای مواجهه با آن نیازمند روابط طولانی مدت، روش و دیدگاه بازاریابی است اما مطابقت دادن نیازهای مشتری با محصولات شرکت، روش بخش فروش است. بنابراین دیدگاه بازاریابی وسیعتر از زاوبه دید فروش است.به طور خلاصه می توان اینگونه بیان کرد که فروش فرآیندی میان مدت و مشتری محور بوده و در مدت زمان محدودی تمام می شود حال آنکه بازاریابی فرایندی بلند مدت بوده که به اصطلاح محصول محور می باشد .