عضو محترم لطفا جهت دریافت فاکتور از طریق برنامه واتس آپ به شماره ۰۹۲۲۹۲۵۸۷۷۳ درخواست دهید
عضو محترم ایران کد ارسال فاکتور از طریق پست مستلزم پرداخت هزینه پستی و برخی هرینه های دیگر می باشد . در صورت تمایل به ارسال فاکتور از طریق پست لطفا مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال به شماره کارت        xxxxxx  واریز و پس از واریز تصویر فیش را به شماره واتسآپ ۰۹۲۲۹۲۵۸۷۷۳ با ذکر نام متقاضی ارسال نمایید .